• Kreator

    Świadectw 5Szanowni Państwo

Posiadaczom Kreatora Świadectw 5 przypominamy:

2013 r. - zakończona sprzedaż
2017 r. - zakończona aktualizacja nowych wzorów (kwiecień)


Mimo, że za aktualizacje nie były nigdy pobierane jakiekolwiek opłaty - Kreator otrzymywał je jeszcze 4 lata po zakończeniu sprzedaży. Rozporządzenia wydane od 2017 r. nie będą uwzględniane. Nowego programu do świadectw prosimy szukać z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostępne są rozwiązania darmowe.Kreator Świadectw 5.87 Moduł Nauczyciela Moduł Drukowania
Tylko do wprowadzania danych.
Pobierz
Do drukowania - komputer szkolny.

Podaj numer licencji:

Zmiana komputera z modułem drukowania
dostępna nie częściej niż 1 w roku.

W wersji 5.87 - dodano 47 świadectw Rozporządzenia dla szkół artystycznych z 25 kwietnia 2017r. i jest to ostatnia aktualizacja tej aplikacji.

Przed skorzystaniem z instalatora zalecana kopia klas.